Wspólne patrole - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Wspólne patrole

W drugiej połowie października Policjanci z Referatu Wodnego Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie współpracowali z ratownikami szczecińskiego WOPR-u. Monitorowali stan środowiska na wodach i terenach przywodnych znajdujących się w rejonie działania KMP w Szczecinie.

Patrole miały m.in. na celu ocenę zagrożeń i dostępności do brzegów rzeki oraz rozpoznania nowo powstałych przeszkód wodnych. Funkcjonariusze zwracali także szczególną uwagę na naruszanie przepisów z zakresu ochrony środowiska, jak również na inne wykroczenia i przestępstwa popełnione na akwenach wodnych.
Policyjne łodzie patrolujące akweny wodne nie tylko zwalczają przestępczość na wodzie, ale też zabezpieczają porządek w miejscach zagrożonych skażeniem substancjami trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także gdy takie się pojawią współpracują z innymi służbami przy usuwaniu ich skutków.

KMP Szczecin