Aktualności

„Spotkanie z rodzicami w ramach projektu „Rodzic na 5”

W siedzibie szczecińskiego Inkubatora Kultury przy ul. Wojska Polskiego policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie uczestniczyła w spotkaniu z rodzicami biorącymi udział w projekcie „Rodzic na 5”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare”.

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Educare” policjantka ze szczecińskiej Komendy przeprowadziła z rodzicami prelekcję, podczas której omówiła konsekwencje jakie mogą ponieść ich dzieci w momencie naruszenia norm prawnych. Funkcjonariuszka zwróciła szczególną uwagę na przejawy demoralizacji wśród osób niepełnoletnich w szczególności systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz wprowadzanie się w stan odurzenia a także związane z tym zagrożenia. Omówiła etap postępowania sądowego w sprawach nieletnich oraz stosowane przez sąd środki wychowawcze oraz środek poprawczy. 

Podczas spotkania policjantka przekazała również rodzicom informacje z zakresu profilaktyki uzależnień omawiając środki psychoaktywne, z którymi najczęściej eksperymentują dzieci, wskazując także te dostępne w aptekach oraz domach rodzinnych. 
    
    

asp.szt. Joanna Kowalska