Aktualności

Dzielnicowi promują międzynarodowy dzień bez przemocy

W dniu 02.10.2017r o godz. 19:00 odbyło się zorganizowane przez Komisariat Policji Szczecin-Niebuszewo, Radę Osiedla Drzetowo-Grabowo oraz Parafią Św. Stanisława Kostki spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.

Adresatem spotkania byli przede wszystkim seniorzy, którzy licznie zgromadzili się w przygotowanej przez parafian sali. 
Z ramienia Komisariatu obecny był Zastępca Komendanta podinsp. Dariusz Zajdlewicz, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Emil Ubych oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych wraz z dzielnicowymi działającymi w rejonie działania Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo.
 
Impulsem do spotkania było zaakcentowanie przez szczecińską Policję Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy i roli dzielnicowego w tym szczególnym dniu. Doskonała współpraca Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo z prężnie działającą Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo zaowocowała wspólną organizacją powyższego spotkania.
 
Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta KP Szczecin-Niebuszewo, który podkreślił  znaczenie roli dzielnicowego w codziennym kontakcie obywatela z Policją. Rola dzielnicowego ma polegać przede wszystkim na budowaniu zaufania, współpracy i zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego dzielnicowi po raz kolejny wychodzą do lokalnej społeczności i spotykają się z nią w miejscach dla niej znanych i przyjaznych. Szczególnie istotne jest to dla osób starszych, które mają problem z dotarciem do nieco oddalonej od ich miejsca zamieszkania jednostki Policji.
 
Na spotkaniu funkcjonariusze omawiali programy profilaktyczne oraz zagadnienia, które są w ich szczególnym zainteresowaniu:
 
Bezpieczeństwo osób starszych a w szczególności omówili problematykę oszustw popełnianych głównie na seniorach tj. „na wnuczka”, „na gazownika”, „na pracownika wodociągów” oraz inne podobne metody. Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Emil Ubych omówił specyfikę działania sprawców podkreślając, iż to nie naiwność osób starszych czyni ich ofiarami a dobrze opracowane metody działania sprawców, którzy w swoich rolach są bardzo  przekonywujący. Przestrzegał jak nie dać się oszukać i co należy zrobić jeśli zadzwoni rzekomy „wnuczek”.
Tematyka „przemocy w rodzinie” znajduje się w  szczególnym zainteresowaniu Wydziału Prewencji KP Szczecin Niebuszewo. Omawiając powyższy temat skupiono się się na uświadomieniu słuchaczom czym jest przemoc w rodzinie i jakie są jej formy. Podkreślono, iż zarówno przemoc fizyczna, psychiczna jak i ekonomiczna może być równie krzywdząca. Wskazano rolę dzielnicowego, który wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie prowadzi procedurę Niebieskiej Karty. To właśnie dzielnicowy regularnie odwiedzał będzie rodzinę, w której zaistniał problem przemocy domowej. Dbał będzie również o to, aby pokrzywdzeni otrzymywali stosowne wsparcie i mieli świadomość swoich praw a sprawcy przemocy mieli świadomość konsekwencji prawnych swoich czynów i grożących im sankcji.
Aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest narzędziem, które pozwala się dowiedzieć czy w miejscu zamieszkania i okolicy jest bezpiecznie oraz jak osobiście można wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wskazywanie Policji miejsc zagrożonych. Omówiono potrzebę uczestniczenia lokalnej społeczności w budowaniu poczucia wspólnoty i reagowania na zagrożenia przez zgłaszanie ich Policji. Jest na to łatwy i skuteczny sposób-Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której zaznaczyć można miejsca, które dzielnicowi następnie sprawdzą i będą regularnie kontrolować.
Program „Dzielnicowy bliżej nas” ma na celu łatwe i szybkie ustalenie dzielnicowego i jego numeru telefonu komórkowego co ma ułatwić dostęp do policjanta pierwszego kontaktu, który w razie konieczności podejmie stosowne działania w swoim rejonie oraz wstępnie określi istotę zgłaszanego problemu i udzieli instrukcji odnośnie kolejnych kroków
Aplikacja „Moja Komenda” ułatwiająca z pomocą internetu znalezienie najbliższej jednostki Policji i dzielnicowego odpowiedzialnego za rejon w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej
Ogólnopolska kampania „ Kręci mnie bezpieczeństwo” zaadresowana głównie do rowerzystów ma na celu poprawę bezpieczeństwa kierujących  jednośladami i promowanie bezpiecznej jazdy na rowerze oraz ekologii. Podkreślono znaczenie jazdy na rowerze dla ogólnej sprawności, ekologii wskazując, gdzie należy szukać „Poradnika rowerowego” przydatnego dla rowerzysty w każdym wieku.
 
Na koniec spotkania jego uczestnicy mieli możliwość wygłoszenia swoich uwag, zadawania pytań i nawiązania bezpośredniego kontaktu zarówno ze swoimi dzielnicowymi jak i ich przełożonymi. W ramach akcji „Świeć przykładem” mającej  na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego chętnym uczestnikom rozdano kamizelki i opaski odblaskowe. 
Powyższe spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i planowane są już kolejne cykle podobnych spotkań w porozumieniu z pozostałymi Radami Osiedli działającymi w rejonie Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo.