Aktualności

Cyberdżungla prelekcje dla uczniów Gimnazjum Nr 32 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie w dniu 5 października 2017 r. w Gimnazjum nr 32 mieszczącym się przy ul. Kopernika w Szczecinie przeprowadził spotkanie z uczniami klas trzecich na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Zauważalne jest iż, cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza, a grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. W sieci pojawia się wiele nowych zagrożeń i sytuacji, które mogą doprowadzać do negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest uświadamianie, iż poza korzyściami jakie niesie za sobą korzystanie z tzw. „sieci”, kryją się w tu również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego wykorzystania elektronicznych środków komunikacji. Temu celowi mają służyć spotkania z Policją organizowane zarówno dla małoletnich jak i ich rodziców.

Podczas spotkania gimnazjaliści mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom, by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy czy choćby internetowego hejtu. 


Opr. st. asp. Michał Sroka /KR