Oko w oko z zebrą - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Oko w oko z zebrą

W dniu 10 października 2017r. policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wzięła udział w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Letniskowej w Szczecinie.

Od początku 2016r. WRD KMP w Szczecinie realizuje autorski program profilaktyczny „Bezpieczny- niechroniony”. Celem programu jest przede wszystkim wyrobienie w niechronionych uczestnikach ruchu drogowego nawyków podnoszących poziom ich bezpieczeństwa na drodze, stąd prowadzone są zajęcia wśród najmłodszych uczestników ruchu, już począwszy od wieku przedszkolnego. 

Na początku roku szkolnego, we wrześniu , uczniowie mieli zajęcia teoretyczne, gdzie na specjalnej , edukacyjnej macie , mogli nauczyć się bezpiecznego zachowania na drodze. Dziś mogli przekonać się „na żywo”, jak to jest naprawdę z tą zebrą na pasach. Dzieci nie tylko miały za zadanie przejść na drugą stronę jezdni, ale przede wszystkim znaleźć do tego odpowiednie miejsce. Uczniowie byli bardzo uważni i przejęci postawionym przed nimi zadaniem. 

Pojawienie się „na zebrze” odblaskowych pieszych, ubranych w specjalne kamizelki wzbudziło zainteresowanie wśród innych uczestników ruchu i spotkało się z niezwykle miłym odbiorem.

Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzymał opaskę odblaskową, aby zawsze i wszędzie być widocznym.

st. asp. Kucharska Marta