Aktualności

Odpowiedzialność karna – spotkania dla uczniów Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie

W dniu 8 listopada 2017 r w Zespole Szkół nr 8 mieszczących się przy ul. 3 Maja w Szczecinie odbyło się spotkania funkcjonariusza KMP w Szczecinie z uczniami szkoły dotyczące odpowiedzialności prawnej oraz tematyki uzależnień.

W trakcie prelekcji uczniom uświadamiano konsekwencję wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Wskazywano na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze. Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawca lub ofiara przestępstwa. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających. W trakcie spotkań uczniowie dopytywali się o zakres odpowiedzialności związany z popełnianiem czynów zabronionych oraz demoralizacji. Zauważalne jest to, iż dla wielu młodych ludzi środki psychoaktywne stanowią temat którą chcą zgłębić nie tylko z uwagi na swą ciekawość ale również dla zwiększenia swego poczucia bezpieczeństwa. Poruszona tematyka obejmowała swoim zasięgiem nie tylko zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, takich jak alkohol, dopalacze czy narkotyki lecz także przepisy prawa.
 
Opr. st.  asp. Michał Sroka