Przypomnienie zasad bezpieczeństwa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby występujących zdarzeń drogowych oraz minimalizacja ich skutków jest priorytetowym zadaniem wszystkich policjantów ruchu drogowego. Właśnie w tym celu, w dniu 28 i 29 listopada 2017r., funkcjonariusze szczecińskiej drogówki wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Szczecinie.

Kierowcy, którzy na co dzień poruszają się pojazdami o większych gabarytach, np. pojazdami specjalnymi, służącymi do wywozu odpadów komunalnych, niestety muszą wykazać się za kierownicą jeszcze większą ostrożnością i wyobraźnią niż przeciętny kierujący. Gabaryty pojazdu, jego konstrukcja i rodzaj przewożonego ładunku powodują to, że wymaga się od takich kierujących szczególnej precyzji i umiejętności. Wykonywanie manewru cofania czy omijania pojazdem typu „śmieciarka”, na wąskich drogach osiedlowych niesie za sobą często duże ryzyko spowodowania wypadku czy kolizji, niestety nie zwalnia to kierowców z odpowiedzialności.
Podczas spotkania policjanci przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie charakteru pracy osób prowadzących takie pojazdy. Poruszyli problematykę związaną ze stanem technicznym pojazdu, problem widoczności z kabiny kierowcy - „martwe pole”, sposób przewożenia pasażerów w takich pojazdach, czy też obowiązki ciążące na kierowcy wykonującego szczególne manewry na drodze.
Kierowcy, którzy licznie wzięli udział w spotkaniu to w większości kierowcy z długoletnim doświadczeniem. Niestety zdarza się, że do takiego doświadczenia wkrada się rutyna i pewne czynności zaczynamy wykonywać machinalnie, zapominając o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.


st. asp. Kucharska Marta