KRĘCI MNIE BEZPIECZĘŃSTWO Z RUCHEM DROGOWYM - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

KRĘCI MNIE BEZPIECZĘŃSTWO Z RUCHEM DROGOWYM

W dniu 01.12.2017 r. policjantka z Wydziały Ruchu Drogowego odwiedziła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 oraz Przedszkole Publiczne nr 65 „Zatoczka” , które znajduje się przy ul. J.CH Paska 34 w Szczecinie.

W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej lekcje były prowadzone przez policjantkę i Spangeboba. Spotkania odbyły się przede wszystkim z klasami IV, które przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Na lekcjach omówiono ogólne przepisy oraz zasady, które dotyczą ruchu pieszych, rowerzystów oraz pasażerów pojazdów. Przez zabawę z Spangebobem dzieci z zajęć wyniosły bardzo dużo nowych informacji o ruchu drogowym. 

Po prowadzonych lekcjach z czwartoklasistami policjantka odwiedziła „starszaki” w Przedszkolu Publicznym nr 65. Na spotkaniu w przedszkolu omówiono przede wszystkim prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych. Na zajęciach została użyta mata, na której widnieje przejście dla pieszych. Dzieci aktywnie brały udział w ćwiczeniach praktycznych. 

Pamiętajmy, że wszyscy nie zależnie od wieku powinniśmy dbać o nasz bezpieczeństwo nasze. 

 

st. sierż. Natalia Misiewicz.