Aktualności

Cyberdżungla – spotkanie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w dniu 8 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 39 mieszczącym się przy ul. Kablowej w Szczecinie Policjant z Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu w ramach programu „Cyberdżungla”.

Podczas spotkania rodzice dzieci uczęszczający do Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

W trakcie prelekcji poruszono również tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. W sieci pojawia się wiele nowych zagrożeń i sytuacji które mogą doprowadzać do negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest uświadamianie młodym ludziom, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania. Narzędzie w postaci wiedzy pozwala rodzicom na większy wgląd w środowisko w którym przebywają ich dzieci. Temu mają właśnie służyć spotkania prowadzone dla rodziców.

Opr. st. asp. Michał Sroka