Aktualności

Bezpieczeństwo w „sieci” - cyberprzemoc w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla”, funkcjonariusz z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, spotkał się z uczniami w Szkole Podstawowej Nr 10 mieszczącej się przy ul. Kazimierza Królewicza w Szczecinie.

Podczas spotkania które odbyło się w dniu 4 stycznia br. policjant przeprowadził pogadankę dla uczniów klasy czwartej i siódmej na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu. W trakcie której poruszona została tematyka bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Omówiono zagrożenia związane z groomingiem oraz cyberbullingiem w związku z tym, iż cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza wśród młodych użytkowników Internetu. Ważnym aspektem zajęć jest uświadamianie młodym ludziom korzyści, jak również zagrożeń jakie wynikają z niewłaściwego poruszania się po świecie wirtualnym. 

W trakcie spotkania dzieci uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie mogły dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

Opr. st. asp. Michał Sroka