Aktualności

„Nie biorę, więc jestem” spotkania z uczniami w SP Nr 71 w Szczecinie

Funkcjonariuszka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, przeprowadziła spotkania z uczniami klasy 6 i 7 w Szkole Podstawowej przy ul Bośniackiej 7 w Szczecinie. Temat spotkania związany był z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, nawiązywał do kampanii ogólnopolskiej „Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny” oraz wojewódzkiego programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Celem spotkania była analiza czynników, które sprzyjają powstawaniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Podczas rozmowy przeanalizowano zagrożenia jakie niesie za sobą używanie środków odurzających, w jaki sposób mogą one zmienić naszą psychikę, wygląd a czasami całe nasze życie.... Na zakończenie przekazano aspekty prawne nawiązujące do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

st.sierż. Monika Malińska
WP KMP Szczecin