Aktualności

Bezpieczne Ferie 2018 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie" na terenie KP Szczecin-Śródmieście

W dniach 15.01. – 28.01.2018 r. odbywają się ferie zimowe dla uczniów wszystkich typów szkół w województwie zachodniopomorskim. Okres ten powoduje zmiany w zakresie stanu bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Ponadto osoby małoletnie częściej przebywać będą poza miejscem zamieszkania, korzystając z zorganizowanych form wypoczynku.

W dniu 11.01.2018 roku funkcjonariuszka KP Szczecin Śródmiescie przeprowadziła w dwóch grupach świetlicowych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie  prelekcje podczas których przypomniano  o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas ferii o których najmłodsi muszą pamiętać.  Z uwagi na  okres ferii zimowych, przypomniano „kodeks bezpiecznych zachowań” podczas korzystania z lodowisk, tras narciarskich oraz w trakcie podróży. Powtórzono numery telefonów alarmowych oraz co należy powiedzieć operatorowi w przypadku potrzeby skorzystania z numeru alarmowego 112. W celu podniesienia bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po zmroku dzieci i młodzieży podczas spotkania dzieci otrzymały elementy odblaskowe.
 
Analogiczne spotkania zaplanowano również w okresie ferii na organizowanych na terenie KP Szczecin-Śródmieście półkoloniach w szkołach i placówkach oświatowych.
 
 
wyk. st.sierż. Natalia Maj