Aktualności

Cyberdżungla dla rodziców w Szkole Podstawowej Nr 35 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w Szkole Podstawowej Nr 35 (ul. Świętoborzyców 40), funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkanie dla rodziców w ramach programu ”Cyberdżungla”. Dotyczyło one zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu.

W trakcie spotkania rodzice mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków komunikacji elektronicznej. Policjant informował, jak zapobiegać niektórym zjawiskom aby nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 
 
W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza, a grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą takich przestępstw są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie iż poza plusami „działalność” w sieci posiada również minusy. Mowa o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego wykorzystania mediów społecznościowych i różnego rodzaju komunikatorów internetowych.
 
 
Opr. st. asp. Michał Sroka/ Konrad Szelest