Aktualności

Program wsparcia placówek oświatowych w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa "Bezpieczna Szkoła" na terenie Komisariatu Policji Szczecin – Śródmieście"

W ramach programu wsparcia placówek oświatowych w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa "Bezpieczna Szkoła", funkcjonariuszka KP Szczecin-Śródmieście przeprowadziła prelekcję w grupach przedszkolnych 6-cio i 5-cio latków w Przedszkolu Publicznym Nr 38 w Szczecinie. Przedszkole to jako jedne z kilku placówek oświatowych z terenu Śródmieścia Szczecina zgłosiło się do udziału w przedmiotowym programie. Przedszkole Nr 38 wskazało obszar "Bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, bezpieczeństwa w ruchu drogowym " jako pożądany temat prelekcji w trakcie spotkań.

Dlatego też podczas spotkania za pomocą wspólnej zabawy przypomniano o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa o których najmłodsi muszą pamiętać. Z uwagi na okres zimowy, szczególną uwagę zwrócono na „kodeks bezpiecznych zachowań” podczas korzystania z lodowisk na terenie miasta Szczecina a także w trakcie wyjazdów. Powtórzono numery telefonów alarmowych oraz informowano jakie informacje przekazać operatorowi w przypadku potrzeby skorzystania z numeru alarmowego 112 . 

W celu podniesienia bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po zmroku, dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

Analogiczne spotkania zaplanowano do końca roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych na terenie KP Szczecin – Śródmieście, które zgłosiły się do programu "Bezpieczna Szkoła".

wyk. st.sierż. Natalia Maj/K.Sz.