Cyberdżungla poza Szczecinem - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Cyberdżungla poza Szczecinem

W dniu 8 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu mieszczącej się przy ul. Górnej odbyło się spotkania funkcjonariusza KMP w Szczecinie z rodzicami uczniów szkoły dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu.

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkanie na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu. To już kolejny raz kiedy funkcjonariusz KMP w Szczecinie gości z programem w sąsiedniej miejscowości.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania rodzice dzieci uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

 

Opr. st. asp. Michał Sroka