Aktualności

Spotkanie dla rodziców z Cyberdżunglą w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie

W dniu 13 lutego 2018 r. w ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu profilaktycznego pn: „Cyberdżungla” w Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził prelekcje dla rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

Podczas prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Omówiono również zagrożenia związane z groomingiem oraz cyberbullingiem w związku z tym, iż cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza wśród młodych użytkowników Internetu. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są właśnie młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania. 

W trakcie spotkania rodzice dzieci uczęszczający do placówki mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara lub sprawcą cyberprzestępcy. 

Opr. st. asp. Michał Sroka