Cyberdżungla na Hożej w Dniu Kobiet - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Cyberdżungla na Hożej w Dniu Kobiet

W dniu 8 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie mieszczącej się przy ul. Hożej w Szczecinie odbyło się spotkania funkcjonariusza KMP w Szczecinie z rodzicami uczniów szkoły dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu.

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkanie na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie spotkania rodzice dzieci uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 42 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W czasie spotkania z okazji przypadającego na ten dzień „Dnia Kobiet” funkcjonariusze złożyli obecnym panią życzenia z okazji ich święta.

Opr. st. asp. Michał Sroka