Aktualności

Cyberdżungla prelekcje dla uczniów CKS w Szczecini

W dniu 13 marca 2018 r. w Centrum Kształcenia Sportowego mieszczącym się przy ul. Rydla w Szczecinie w ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkanie z uczniami szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

Podczas spotkania uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej CKS w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy czy choćby internetowego hejtu. 

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Zauważalne jest iż, Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza, a grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. W sieci pojawia się wiele nowych zagrożeń i sytuacji które mogą doprowadzać do negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania. Temu celowi mają służyć spotkania z Policją organizowane zarówno dla małoletnich jak i ich rodziców.

Opr. st. asp. Michał Sroka