Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Miejskie obchody Święta Policji w Szczecinie

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, a także tych, z którymi na co dzień współpracują. Tegoroczne Święto Policji jest szczególne, ponieważ w tym roku Policja obchodzi 100 - lecie powstania polskiej Policji Państwowej. Dokładnie 100 lat temu, 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej.

Wczoraj, 31 lipca 2019 roku w Sali Scenicznej Teatru Lalek „Pleciuga” odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Miejskich Obchodów Święta Policji. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, ponieważ Policja obchodzi 100. Rocznicę Powstania Policji Państwowej 1919-2019. Szczecińscy policjanci podczas uroczystej gali odebrali wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących służb mundurowych, zaproszeni goście oraz szczecińscy funkcjonariusze.

Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch witając wszystkich zebranych gości. Szef szczecińskiej policji wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji złożył serdeczne życzenia, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów.

W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego odznakami „Zasłużony Policjant” wyróżnił 13 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Na wyższe stopnie służbowe w Policji awansowało 214 policjantów. W korpusie oficerów starszych awansowano 3 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 9 policjantów. W gronie aspirantów na wyższy stopień służbowy awansowało 93 policjantów, w korpusie podoficerów nominacje otrzymało 84 policjantów, a w korpusie szeregowych 25 policjantów.

Podczas uroczystości, z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, nominacje na stopień inspektora policji odebrał Komendant Miejski Policji w Szczecinie - Piotr Makuch, natomiast na stopień młodszego inspektora policji został mianowany Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie - Mariusz Łętowski.

Święto Policji, to dzień szczególny dla wszystkich, którzy tworzą naszą formację. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Policji bez pracowników Policji. To grupa zawodowa, która swoim wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspomaga działalność Policji, dlatego decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wyróżniono łącznie ośmiu pracowników szczecińskiej jednostki.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia i podziękowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie, inspektorem Piotrem Makuchem.

Uroczystość obchodów Święta Policji w Szczecinie uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. Zdolni artyści zaprezentowali utwory w aranżacji akordeonowej między innymi z repertuaru Jerry`ego Bocka, Manfreda Probsta, Leo Caertsa oraz Curta Mahra.

Po zakończeniu uroczystości zaproszono wszystkich zebranych na poczęstunek. W foyer przygotowana została wystawa pn. "Policja Państwowa 1919-1939", którą opracował Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem Komendanta Głównego Policji. IPN korzystał przy tworzeniu wystawy ze zbiorów Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Autorem wystawy – Sebastian Nowakowski z Delegatury IPN w Olsztynie.

 

ZKS KMP

 • Komendant Miejski Policji otwiera uroczystą zbiórkę
 • Poczet sztandarowy
 • Wyróżnieni policjanci odbierają gratulacje z rąk generała
 • Nominacje wręcza generał
 • Komendanci odbierają nominacje z rąk generała
 • Generał przemawia
 • Prezydent Szczecina składa gratulacje
 • Młodzi artyści akordeonowi
 • Komendant dziękuje służbom współpracującym
 • Policjantka po awansie
 • Uczestnicy uroczystości w foyer
 • Komendant Miejski kroi tort
 • Uczestnicy uroczystości
 • Komendant Miejski Przemawia
 • Komendant wręcza kwiat awansowanej policjantce
 • Komendant gratuluje awansowanym policjantom
 • Komendant wyróżnił pracowników policji
 • Komendant składa podziękowania kapelanowi
 • Poczet sztandarowy
 • Komendant dziękuje opiekunom młodych artystów