Prewencja - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Struktura organizacyjna Wydziału Prewencji:

Ogniwa Patrolowo-Interwencyjne

Ogniwo Wywiadowcze

Referat Przewodników Psów Służbowych

Referat na Wodach i Terenach Przywodnych

Referat Ochronny

Zespoły Specjalistów