Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

Zadania Ogniw Patrolowo-Interwencyjnych

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Szczecina w tym: na obszarach kolejowych oraz środkach transportu publicznego poprzez:
  1. Pełnienie służby patrolowej i załatwianie interwencji.
  2. Reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia.
  3. Zabezpieczanie mianifestacji i imprez o charakterze masowym.
 2. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 3. Kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Policji.
 4. Realizowanie nakazów doprowadzeń do Sądów, Prokuratur, Urzędów Skarbowych, jednostek Policji oraz innych urzędów administracji państwowej upoważnionych do ich zlecania.
 5. Wykonywanie konwojów osób lub przedmiotów wartościowych.
 6. Zbieranie informacji dotyczących popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz osób poszukiwanych.