Zadania Ogniwa Wywiadowczego - Ogniwo Wywiadowcze - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Ogniwo Wywiadowcze

Zadania Ogniwa Wywiadowczego

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Szczecina w tym: na obszarach kolejowych oraz środkach transportu publicznego poprzez:
    1. Pełnienie służby patrolowej.
    2. Reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia.
    3. Zabezpieczanie manifestacji i imprez o charakterze masowym.
  2. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
  3. Zbieranie informacji dotyczących popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz osób poszukiwanych.