​Policyjny Poradnik dla Żeglarzy i Motorowodniaków - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

​Policyjny Poradnik dla Żeglarzy i Motorowodniaków

​Policyjny Poradnik dla Żeglarzy i Motorowodniaków

Zasady postępowania żeglarzy, sterników podczas kontroli jednostki pływającej przez funkcjonariuszy Policji:

 • Podczas dopływania do kontrolowanej łodzi, funkcjonariusze Policji informują osobę kontrolowaną o zamiarze przeprowadzenia kontroli - do tego celu funkcjonariusze mogą wykorzystać środki nagłaśniające - megafon. W przypadku kontroli jachtu żaglowego, sternik powinien zrzucić żagle, przygotować odbijacze za burtę w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu nadburcia kontrolowanej łodzi w szczególności podczas fali i silnego wiatru. W przypadku jachtu motorowego, motorówki sternik musi zgasić silnik napędowy. Warto zapamiętać, że na szlaku żeglownym funkcjonariusze nigdy nie będą żądać aby załoga zrzuciła kotwicę, ponieważ postój na kotwicy na szlaku żeglownym jest zabroniony.
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:
 1. żeglarza jachtowego,
 2. jachtowego sternika morskiego,
 3. kapitana jachtowego,
 4. sternika motorowodnego,
 5. motorowodnego sternika morskiego,
 6. kapitana motorowodnego,
 7. mechanika motorowodnego.
 • Po sprawdzeniu posiadanych uprawnień przez kierującego jednostką pływającą funkcjonariusze mogą przeprowadzić badanie stanu trzeźwości sternika. Prowadzenie żaglówki, łodzi motorowej pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w zależności od jego stężenia w organizmie, może być przestępstwem lub wykroczeniem. W takim przypadku funkcjonariusze zabezpieczają jednostkę pływającą, która następnie jest odholowana na koszt właściciela oraz kierują sprawę na drogę postępowania w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie. Sąd może zdecydować o zatrzymaniu patentu na czas określony,Policja patentów nie zatrzymuje.
 • Funkcjonariusze żądają także okazania posiadanych środków ratunkowych, których stan liczbowy nie może być mniejszy od ilości członków załogi przebywającej na jednostce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
 • 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków.
 • W trosce o czystość środowiska naturalnego policjanci proszą m. in. o okazanie worków na śmieci oraz saperki - w szczególności podczas postoju jednostki w miejscach gdzie nie ma kontenerów na śmieci. Posiadanie ww. rzeczy nie jest obowiązkowe i brak ich nie stanowi zagrożenia karą, jednakże powołując się na zasadę dobrej etyki żeglarskiej, wszyscy powinniśmy dbać o środowisko naturalne.
 • Policyjne doświadczenie wskazuje, że podczas kontroli należy przypomnieć załodze o zasadach bezpieczeństwa na wodzie, ewentualnym ostrzeżeniu i zbliżających się zmianach pogody, jak również przypomnienie numerów telefonów alarmowych, m. in.:

- NUMER ALARMOWY – 112,
- POLICJA – 997,
- POGOTOWIE RATUNKOWE – 999,
- STRAŻ POŻARNA – 998,
- WOPR – 984,
- NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ – 601 100 100