Służba wodniaków - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Służba wodniaków

Służba wodniaków

Policjanci rozpoczynający służbę w Referacie Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych, przechodzą szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria to przepisy żeglugowe i budowa jednostek pływających. W części praktycznej doskonalą umiejętności pływackie i ratownicze oraz  szkolą się w zakresie manewrowania jednostkami pływającymi różnej wielkości i o różnej mocy silnika. Całość zakończona jest egzaminem, po którym policjanci uzyskują patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej oraz tytuł ratownika.

Policjanci w codziennej służbie wykonują patrole łodziami motorowymi oraz patrole zmotoryzowane i piesze na terenach przywodnych. Kontrolują wędkarzy pod kątem posiadanych uprawnień i połowu ryb metodami niedozwolonymi. Wraz ze Strażnikami Rybackimi zwalczają kłusownictwo.

Wspólne patrole ze Strażą Graniczną i Strażą Miejską to wykonywanie zadań w zakresie wykrywania przestępczości, wykroczeń i innych zdarzeń zakłócających bezpieczeństwo i porządek na akwenach wodnych. Patrole na łodziach widoczne są w czasie zabezpieczenia imprez masowych na wodzie. Policjanci sprawdzają stan trzeźwości sterników oraz wymagane przepisami wyposażenie na łodziach.

Priorytetem jest zapobieganie utonięciom i ratowanie ludzi.

W 2015 r. służbę w referacie rozpoczął czworonożny policjant Nero. Specjalizacją psa służbowego jest ratownictwo wodne oraz wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich.

W okresie letnim oraz zimowym policjanci Referatu Wodnego wraz z ratownikami Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadzą działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kontrolują kąpieliska miejskie, lodowiska, szkolą się w udzielaniu pomocy przedmedycznej oraz w prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na wodzie i lodzie.