Zadania Przewodników Psów Służbowych - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Zadania Przewodników Psów Służbowych

Zadania Przewodników Psów Służbowych

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom Szczecina w tym: na obszarach kolejowych oraz środkach transportu publicznego poprzez:
  1. Pełnienie służby patrolowej.
  2. Reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia.
  3. Zabezpieczanie manifestacji i imprez o charakterze masowym.
 2. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 3. Zbieranie informacji dotyczących popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz osób poszukiwanych.
 4. Kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Policji.
 5. Wykonywanie tropień z psem po uzyskaniu informacji o przestępstwie.