Alfred radzi - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Alfred radzi

Alfred radzi

Autorem i realizatorem programu jest Peter Green – dyrektor „Christian Family Ministries” (chrześcijańskiej organizacji pomocy dzieciom i rodzicom). Program powstał przy współpracy przedstawicieli szkół, policji, kościołów chrześcijańskich i rodziców w Wielkiej Brytanii. Prawa autorskie do programu Peter Green przekazał Agendzie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP pod nazwą „Alfred Radzi”.

Głównym celem programu profilaktycznego „Alfred Radzi” jest uczenie dzieci jak zachowywać się w obliczu podstawowych zagrożeń, z którymi spotykają się w życiu codziennym oraz promocja chrześcijańskich wartości i postaw. Program skierowany jest do dzieci w wieku 5 – 11 lat. Z powodzeniem można go stosować w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Poprzez humor i opowiadanie  - Alfred,  kukiełka, zręcznie animowana przez pastora Piotra Greena,   wprowadza  dzieci w świat różnych problemów,  dając  im proste rozwiązania i ostrzega przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Dzięki uprzejmości autorów i koordynatorów programu wiele szkół i przedszkoli naszego województwa od 10 lat z dużym powodzeniem,  realizuje treści zawarte w emitowanych odcinkach filmów. Patronem i współorganizatorem programu jest Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Podczas spotkań poruszane są następujące tematy oraz prezentowane filmy:

„Bądź grzeczny – będziesz bezpieczny”
Podczas spotkania najmłodsi oglądają na DVD jeden z odcinków filmu „Alfred radzi”, który uświadamia dzieciom, że bycie grzecznym jest w ich interesie, bo gwarantuje im bezpieczeństwo. Treść odcinka skupia się wokół znaczenia posłuszeństwa rodzicom, nauczycielom i innym osobom, które akurat opiekują się dziećmi. W dalszej kolejności policjant omawia oraz powtarza  wspólnie z dziećmi treści przekazane w filmie. Przeprowadzona jest krótka zabawa w tor przeszkód, która uświadomić ma dzieciom jak ważne jest, aby słuchać uważnie wskazówek i wykonywać je żeby pokonać przeszkody. Tutaj, jeżeli ktoś nie słuchał i nie wykonywał wskazówek mógł, co najważniejsze uderzyć się o krzesło, ale w życiu konsekwencje niesłuchania np. rodziców mogą być o wiele poważniejsze.

„Powiedz NIE – nigdzie nie idź”
Coraz częściej dzieci są narażone na niebezpieczeństwo ze strony nieznajomych osób. Celem lekcji jest uświadomienie im niebezpieczeństwa, jakie może im grozić ze strony obcych, nieznajomych osób. W swojej naiwności ufają pani lub panu, który częstuje słodyczami, oferuje swoją pomoc, czy powołuje się na znajomość z rodzicami. Dzieci uczą się, że nie wolno ufać żadnej osobie, która podejmuje inicjatywę bez porozumienia z rodzicami. Policjant wyjaśnia kim jest nieznajomy, obcy. Uczą się, że kiedy zaczepi je nieznajoma osoba muszą szybko uciekać, a nawet głośno krzyczeć. Dzieci uczą się 3 podstawowych zasad:

  1. Nigdy nie rozmawiam z obcym!
  2. Nigdy nie bierz niczego od obcych!
  3. Nigdy nie chodź! Nigdzie z obcymi

„Nie wolno kraść”
Dzieci oglądając film uświadamiają sobie, że kradzież jest czymś złym. Kradnąc krzywdzimy tych, których okradamy, i że zawsze musimy ponieść konsekwencje kradzieży. Treść odcinka filmu skupia się wokół pojęcia kradzieży. Policjant tłumaczy dzieciom czym jest kradzież. Wyjaśnia, że jest czymś złym, ile razy trzeba ukraść aby być złodziejem, czy kradzież zawsze wychodzi na jaw. Dzieci poznają dwie historie o tym jak Alfred wziął sobie samochód należący do kolegi oraz o niegrzecznym chłopcu, który ukradł lalkę a ona ożyła. Dzieci dowiadują się jaka jest różnica między pożyczeniem, a kradzieżą. Policjant podając przykłady wyjaśnia dzieciom różnicę pomiędzy kradzieżą, pożyczeniem. Zwraca szczególną uwagę na słowa: „przepraszam, proszę, dziękuję”.
 
„Bądź zawsze ostrożny”

Alfred uświadamia dzieciom jakie zachowania czy zabawy są w pobliżu ulicy niebezpieczne i jakie są konsekwencje niewłaściwego zachowania na ulicy i w jej pobliżu. Dzieci uczą się gdzie i w jaki sposób można bezpiecznie przechodzić przez ulicę (na pasach, dowiadują się, że czasem są one oznaczone sygnalizatorami świetlnymi, a czasem w przejściu może pomóc specjalna osoba ubrana na żółto lub policjant). Najmłodsi oglądają film o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. Ostrzegani są, że nie można wbiegać na jezdnię lub biegać po niej, popychać się, grać w piłkę, jeździć na rolkach, na rowerze, zimą ślizgać się, bawić w berka. Poznają zasadę: jeżeli nie ma świateł na pasach to rozglądamy się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.

„Dobry dotyk – zły dotyk”
Lekcja porusza w bardzo delikatny sposób problem molestowania seksualnego. Ma na celu zwrócenie uwagi dzieci, że istnieją złe formy dotyku i uświadomić im związane z tym niebezpieczeństwa. Treść odcinka filmu skupia się wokół zagadnienia dobrego i złego dotyku. Dzieci rozmawiają o tym z Alfredem. Słuchają też historii o koziołkach. Lekcja chociaż dotyka bardzo trudnego i delikatnego tematu, jakim jest molestowanie seksualne jest tak przygotowana, aby „nie narażać” tym problemem dzieci, które nie miały z nim do czynienia. Naturalną reakcją tych dzieci będzie kojarzenie złego dotyku z biciem, czy popychaniem. Policjant uczy dzieci aby:
Nigdy nie chodziły z nikim w ustronne miejsca!
Nie dawać się dotykać, jeżeli tego nie chcemy!
Pozwalać tylko na dobry rodzaj dotyku!
Policjant uświadamia dzieciom co należy robić jeśli ktoś dotyka nas w niewłaściwy sposób. Informuje komu należy o tym powiedzieć. Za pomocą przygotowanych orderów śmieszków bawi się z najmłodszymi - opowiadając historyjki dzieci podnoszą ordery odróżniając czy był to dobry czy zły dotyk.
 
„Bądź bardzo odważny  i nie daj się chuliganom”
Lekcja porusza bardzo ważny problem przemocy w szkole. Dzieci uczą się, jak radzić sobie z chuliganami oraz jak reagować, gdy komuś dzieje się krzywda. Najmłodsi poznają historię Alfreda, nad którym znęcali się w szkole chłopcy. Policjant rozmawiając z najmłodszymi uświadamia im, że jest przyjacielem każdego dziecka, o którego bezpieczeństwo się troszczy. Przedszkolaki dowiadują się kto to jest chuligan i zapamiętują, że muszą być odważni i nie dać się chuliganom. Powtarzają podczas zabawy ważne zasady: zawsze trzeba pomóc tym, którym dzieje się krzywda oraz zapamiętują, że jeśli będą dobrzy dla innych to inni będą dobrzy dla niego.

„ Powiedz NIE rasizmowi”
Policjant rozmawia z dziećmi na temat osób o różnej narodowości i kolorze skóry. Przekonuje maluchy, że nie powinno to być przeszkodą w darzeniu kogoś sympatią uświadamiając im inne wartości, na które powinny zwracać uwagę.

„Powiedz NIE narkotykom”
Policjant rozmawia z dziećmi na temat zdrowego odżywiania się. Papierosy wskazuje jako jedną ze szkodliwych używek. Dzieci uzmysławiają sobie, jaki wywiera to niekorzystny wpływ na ludzki organizm. Dowiadują się, że są narkotyki w formie cukierków, które mogą być zatrute. Policjant tłumaczy, że nie należy brać nic od obcych.

"UWAŻAJ PRZY FAJERWERKACH"

Spotkanie dotyczy bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków. Ostrzega się dzieci przed zagrożeniami związanymi z używaniem fajerwerków i uświadamia się najmłodszym, że stosowane wobec nich zakazy dorosłych odnośnie używania fajerwerków wynikają z troski o ich zdrowie. Maluchom puszczany jest film profilaktyczny, w którym główny bohater Alfred przedstawia dzieciom zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym używaniem fajerwerków oraz konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania się.

Na zakończenie spotkania dzieci wspólnie z policjantką powtarzają hasła:

  1. BEZ ZGODY RODZICÓW NIE DOTYKAM FAJERWERKÓW
  2. NIE BAWIĘ SIĘ FAJERWERKAMI
  3. ZAWSZE BĘDĘ STAŁ DALEKO OD FAJERWERKÓW
  4. ZIMNE OGNIE TRZYMAM W RĘKU POD OPIEKĄ DOROSŁEGO