Nieletni paragraf - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Nieletni paragraf

Nieletni paragraf

Komenda Miejska Policji w Szczecinie prowadzi cykliczne działania profilaktyczne pn. "Nieletni Paragraf" zmierzające do zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich poprzez poprawę ich świadomości i wiedzy w zakresie odpowiedzialności prawnej.

Akcja ma na celu również poprawę poczucia obowiązku edukowania w tym temacie nieletnich przez szkoły. Skierowana jest do uczniów klas I szkół gimnazjalnych bowiem, to właśnie oni kończąc 13 rok życia zaczynają odpowiadać prawnie za zachowania naruszające prawo. 

Konkurs "Nieletni Paragraf" objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Po raz pierwszy działania przeprowadzono w 2007 roku, a więc w sumie odbyło się już 9 edycji. Co roku konkurs organizowany jest przy współpracy z:

 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
 • Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin
 • Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie
 • Sponsorami
 • Lokalnymi mediami.

Co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem szczecińskich szkół gimnazjalnych. Dotychczas w poszczególnych edycjach zwycięstwo oraz tytuł "Odpowiedzialna szkoła" wywalczyli uczniowie:

 • Gimnazjum Nr 12 przy ul. Świętoborzyców (I edycja)

 • Gimnazjum Nr 32 przy ul. Kopernika (II, III i IV edycja)

 
II edycja

III edycja

IV edycja

 • Gimnazjum Nr 30 przy ul. Dąbrówki (V edycja)

 • Gimnazjum Nr 18 przy ul. Witkiewicza (VI edycja)

 • Gimnazjum Nr 20 (VII edycja)

 • Gimnazjum Nr 7 ul. Nałkowskiej (VIII, XI edycja). 

W 2017 roku odbędzie się 11 edycja konkursu „Nieletni Paragraf”. Ruszamy z początkiem roku. Przebieg konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa będą przekazane do szkół gimnazjalnych w Szczecinie za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz dostępne na stronie www.kmp.szczecin.pl. Chcąc przystąpić do najbliższej 11 edycji należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją za pośrednictwem faksu do Wydziału Prewencji KMP Szczecin pod nr 91 8213449 bądź pocztą elektroniczną pod adres michal.sroka@sc.policja.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat organizacji konkursu można uzyskać również w Wydziale Prewencji KMP Szczecin pod nr telefonu 91 8213455. 
Przygotowując się do udziału w kolejnej edycji konkursu należy zapoznać się następującymi tematami:

 • odpowiedzialność prawna nieletnich 
 • przestępczość wśród nieletnich
 • zagrożenia związane z piciem alkoholu, zażywaniem środków odurzających, paleniem papierosów przez osoby niepełnoletnie
 • konsekwencje związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu – cyberprzemoc, „hejting”,  „stalking”
 • przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza. 

Zapoznać się należy również z treścią aktów prawnych takich jak Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Czasoumilacze

 


 
 
 

 

Załączniki do strony