Wydziały KMP w Szczecin

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

70-227 Szczecin ul. Kaszubska 35
PEŁNOMOCNIK:
nadkom. Marzena Ott - tel. +48 47 78 13177