Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 23 w sprawie "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", który jest kontynuacją programu "Razem Bzpieczniej" realizowanego w latach 2007 - 2015 w zakresie wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych informujemy, że w budżecie państwa na rok 2016 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 3 mln. złotych.

Zadania w ogłoszonym Programie mają być realizowane w obszarach trzech celów szczegółowych:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Liczba projektów przekazanych przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na 10 projektów ze wszystkich celów szczegółowych, w tym 1 w ramach dodatkowego projektu pn. "Dzielnicowy bliżej nas".  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczyk zwrócił się do Wojewodów z prośbą o przedstawienie maksimum 10 projektów z każdego województwa, których realizacja w 2016 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działanie administracji rządowej.

Pan Mariusz Błaszczak zachęca do składania wniosków i aplikowania w obszarze bezpieczeństwa w zakresie założeń programu.

Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. wraz z załącznikiem

  Szczegółowe informacje o programie na stronie http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl

oraz na stronach:

https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka-na-lata-2018-2020

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=357

Powrót na górę strony