Publikacja wyroków Sądu

Wyrok z dnia 1 czerwca 2022 r. i SO z 27 października 2022r

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział IV Karny podaje po publicznej wiadomości , iż prawomocnym wyrokiem z dnia 01.06.2022 i SO z 27?10/2022 r

AGNIESZKA DOMRZALSKA , c. Krzysztofa , ur. 2.06.1992 r. w Szczecinie

Została skazana za to , że działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w dniu 4 sierpnia2021 r. w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 na terenie sklepu Castorama dokonała zaboru w celu przywłaszczenia dwóch urządzeń wielofunkcyjnych marki Bosch GOP18V-28o łącznej wartości 1.696 zł. Na szkodę Castorama  Polska Sp. Z o. o tj. o czyn z art. 278§ 1 KK

Za powyższy czyn wymierzono skazanej karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie, na poczet wymierzonej kary ograniczenia wolności zalicza okres jej zatrzymania od 04.08.2021  godz. 16.30 do 05.08.2020 r. godz. 13.15, zarządzono od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa po połowie kosztów sądowych, w tym wymierza im po 120 zł. tytułem opłat.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie IV Ka 1465/22 zmieniono zaskarżony wyrok w ten sposób, że dodatkowo orzeka wobec oskarżonej Agnieszki Domrzalskiej na podstawie art. 43b KK- środek karny w postaci podania wyroku doi publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie na okres 1 miesiąca, w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

Powrót na górę strony