Spotkanie z rodzicami gimnazjalistów - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Spotkanie z rodzicami gimnazjalistów

W Gimnazjum Nr 21 przy ul. Mickiewicza policjantka ze szczecińskiej Komendy spotkała się z rodzicami uczniów klas pierwszych aby porozmawiać na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Na zaproszenie dyrektora szkoły policjantka uczestniczyła w zebraniach z rodzicami uczniów klas pierwszych, podczas których omówiła konsekwencje jakie mogą ponieść ich dzieci
w momencie naruszenia norm prawnych. 
Funkcjonariuszka zwróciła szczególną uwagę na przejawy demoralizacji wśród osób niepełnoletnich w szczególności systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz samowolne oddalenia się z domu, a także związane z tym zagrożenia. 
Przedstawiła również najczęściej popełnianie czyny karalne na terenie placówek oświatowych. 
Na zakończenie spotkań policjantka omówiła etap postępowania sądowego w sprawach nieletnich oraz stosowane przez sąd środki wychowawcze oraz środek poprawczy. 
    
Szczecińscy policjanci  spotykają się z rodzicami uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych, bowiem to ich dzieci kończąc 13 rok życia wchodzą w etap odpowiedzialności prawnej za swoje czyny. 

asp.szt. Joanna Kowalska