Aktualności

Udział w Konferencji „Oświata - Medycyna bliżej dziecka”

W Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie, przy ul. Seledynowej po raz kolejny odbyła się konferencja pn. "Oświata - Medycyna bliżej dziecka”, która poświęcona była niekorzystnym zjawiskom występującym wśród dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania lekarz psychiatra, ksiądz, psycholog oraz nauczyciel przedstawiali przyczyny i sposoby minimalizowania aspołecznych zachowań. Nie zabrakło także wystąpienia policjantki ze szczecińskiej Policji, która przedstawiła tematykę związaną z samowolnymi oddaleniami dzieci i młodzieży z domów rodzinnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych oraz resocjalizacyjnych. Funkcjonariuszka omówiła także zagrożenia oraz konsekwencje prawne związane z tego typu zachowaniami. 

Takie spotkania umożliwiają wymianę informacji i pozwalają zapoznać się z aktualnymi zagrożeniami współczesnej rzeczywistości, dają także szansę wypracowania wspólnych metod przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym. 

asp.szt. Joanna Kowalska