Pogotowie Zimowe-dla osób bezdomnych. - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Pogotowie Zimowe-dla osób bezdomnych.

Pogotowie zimowe jak co roku zapewnia całodobową opiekę osobom bezdomnym w schronisku przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie. Mogą tam przebywać osoby bezdomne, których stan zdrowia pozwala na pobyt w schronisku. Pogotowie Zimowe zapewnia całodobową dyspozycyjność od 1 listopada do 31 marca.

Wobec osób bezdomnych interwencje przez całą dobę podejmuje Pogotowie Zimowe, patrole Straży Miejskiej, Policji i Straży Ochrony Kolei (w obszarze kolejowym). Patrole dowożą do pogotowia zimowego osoby bezdomne, których pozostawienie w miejscu zagraża  ich zdrowiu lub życiu pod warunkiem, że ich stan pozwala na transport samochodem. Jeśli stan zdrowia bezdomnych  ze względu na wycieńczenie organizmu lub niepełnosprawność nie pozwala na transport pojazdem służbowym patrol interweniujący wzywa na miejsce  Pogotowie Zimowe. 
Jeśli  zachodzi potrzeba zapewnienia osobie bezdomnej całodobowej opieki i pielęgnacji Pogotowie Zimowe przewozi taką osobę do schroniska dla bezdomnych przy ul Hryniewieckiego.
Osoby bezdomne będące w stanie nietrzeźwości, ktore swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znadują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, przewożone będą przez patrol Policji lub Straży Miejskiej do Miejskiej Izby Wytrzeźwień, skąd po wytrzeźwieniu skierowane będą do pogotowia zimowego.
Jeśli  stan zdrowia osób bezdomnych  tego wymaga-na miejsce wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. 

Nie pozostawaj bierny-gdy zobaczysz osobę bezdomną, śpiącą na klatce schodowej, przystanku autobusowym, dwprcu PKP i PKS lub w innym miejscu. 
Nie zwlekaj, dzwoń do profesjonalistów, którzy obejmą pomocą osobę bezdomną:

Pogotowie Zimowe dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie "Feniks" ul. Zamknięta 5, tel. Całodobowy (091) 42-16-122,

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Dział Pomocy Osobom Bezdomnym ul. Kaszubska 30, tel. (091) 48-75-771,

lub telefon alarmowy : 112

 

nadkom. Katarzyna Legan