Aktualności

Podsumowanie programu „Bezpieczna szkoła” w Szczecinie

Na zakończenie roku szkolnego, cztery szczecińskie Placówki Oświatowe zostały nagrodzone za udział w XIII edycji programu „Bezpieczna szkoła”.

W programie udział wzięło 25 szkół z rejonu miasta Szczecina, jednak tylko jedna mogła otrzymać tytuł „ Bezpiecznej Szkoły”. Po analizie nadesłanych sprawozdań i pracy placówek zdecydowano iż tytuł „Bezpieczna Szkoła” w edycji 2016/2017 przyznano Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6 w Szczecinie. Placówka realizowała różnorodne działania edukacyjno - profilaktyczne związane z cyberbezpieczeństwem. Spośród szkół realizujących inicjatywy mające na celu edukację w obszarze zagrożeń płynących z korzystania z Internetu oraz przeciwdziałanie agresji w szkole, Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie wyróżniła się tym, iż w sposób kompleksowy podeszła do rozwiązywania tego problemu. Wyrażało się to poprzez przekazywanie rzetelnych informacji w zakresie zagrożeń, ich diagnozę i skrupulatne oraz indywidualne podejście do uczniów z poszczególnych klas przez cały rok szkolny. Narzędziem do tego były liczne inicjatywy takie jak : festyn rodzinny, spektakle profilaktyczne, projekty, prelekcje i spotkania indywidualne, a także szkolenia nauczycieli oraz rodziców. Tym co wyróżniało tą szkołę wśród innych poruszających podobny problem, był fakt dostosowania treści edukacyjnych do konkretnych odbiorców swojej pracy profilaktycznej. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach edukujących mających na celu kształtowanie postaw zmierzających do eliminowania agresywnych zachowań przez nabywanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami płynącymi z sieci. To wszystko sprawiło, że aktywność tej placówki oświatowej w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie nie mogła pozostać niezauważona.
Ponadto, w tegorocznej edycji programu „Bezpieczna szkoła” wyróżniono Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie, w którym realizowane były różnorodne działania edukacyjno - profilaktyczne związane z „Respektowaniem norm społecznych”. zrealizował w programie „Bezpieczna Szkoła”. Placówka zrealizowała wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie demoralizacji wśród uczniów placówki oraz podniesienie poziomu respektowania norm społecznych. Odmienny charakter placówki to również odmienne warunki i możliwości pracy, jednakże nie stanęło to na przeszkodzie aby kadra szkoły poprzez wyznaczenie i realizacje nowatorskich form pracy profilaktycznej dążyła do realizacji swojego celu. 

Kolejne wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, realizująca różnorodne działania edukacyjno - profilaktyczne w obszarze związanym z agresją i przemocą wśród uczniów. Placówka ukierunkowała swoje działania na przekazanie rzetelnych informacji w zakresie zagrożeń, które zdiagnozowała poprzez obserwacje prowadzoną wśród swoich wychowanków. Przez cały rok szkolny zwalczano cyberzagrożenia poprzez liczne przedstawienia teatralne, gry i zabawy, kąciki zabaw, warsztaty profilaktyczne, a także szkolenia nauczycieli oraz rodziców. Tym co wyróżniało tą szkołę wśród innych poruszających podobny problem, był fakt dostosowania treści edukacyjnych do konkretnych odbiorców swojej pracy profilaktycznej, w tym również dzieci wymagających indywidualnych lub zintegrowanych form nauczania. 

Ostatnie wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Chobolańska 20 w Szczecinie, realizując działania edukacyjno - profilaktyczne z obszaru bezpieczeństwa związanego
z „Bezpieczeństwem wychowawczym i zdrowotnym na terenie placówki”. Szkoła postawiła na rzetelne przekazanie informacji w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wychowawczego, poparte wcześniejsza diagnozą. Przez cały rok szkolny pracowano nad realizacją zamierzonych celów poprzez liczne przedstawienia teatralne, gry i zabawy, kąciki zabaw, warsztaty profilaktyczne, drobne inicjatywy, a także szkolenia nauczycieli oraz rodziców. 

 

Wyróżnienia wręczyli Naczelnicy Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, podinsp. Tomasz Gwiazdowski oraz kom. Andrzej Szrajber.

 


Wyk. st.sierż. Monika Malińska