Aktualności

„Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci” w SP Nr 69 w Szczecinie

Funkcjonariusze z WP KMP w Szczecinie, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 69 przy ul. Zamojskiego 2 w Szczecinie.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Funkcjonariusze przypomnieli jaka jest równica między złością, agresją a przemocą. Poruszono również kwestie braku przyzwolenia na krzywdzenie drugiego człowieka. W ramach kampanii społecznej przygotowano plakaty informacyjne obrazujące przedmiotowy problem. Forma plakatu ma za zadanie zwrócić uwagę na wszelkie niepokojące symptomy wobec dzieci jak również przypomina o bezwzględnej konieczności współdziałania z formacją policyjną. Należy pamiętać, że nie udzielenie pomocy w przypadku powzięcia informacji o przestępstwie - jest karalne. 

st.sierż. Monika Malińska
fot. przedstawiciele SP 69