Działania „Bezdomni” w Szczecinie - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Działania „Bezdomni” w Szczecinie

W dniu 27 listopada br. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji wspólnie z pracownikami działu pomocy osobom bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili kolejne wspólne działania prewencyjno – profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenia zjawiska bezdomności.

Mundurowi w trakcie działań sprawdzali miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, w szczególności pustostany, duże centra handlowe oraz ogrody działkowe, gdzie zjawisko to jest bardziej widoczne. Policjanci wraz z pracownikami szczecińskiego MOPR-u w trakcie rozmów i interwencji informowali osoby bezdomne o możliwościach wsparcia jakie mogą uzyskać nie tylko w związku z bezdomnością, ale również z uwagi na często występujące u nich uzależnienie od alkoholu. W trakcie tych rozmów to właśnie alkohol był przez osoby bezdomne najczęściej wskazywany jako przyczyna ich trudnej sytuacji.

W dalszym ciągu bezdomność pozostaje zauważalnym problemem na ulicach naszego miasta. Wśród osób bezdomnych spotykamy osoby żebrzące, które w ten sposób zbierają pieniądze na zakup alkoholu. Bezdomność w wielu przypadkach połączona jest właśnie z choroba alkoholową oraz wykluczeniem społecznym, które jest wynikiem takiego sposobu życia. Trwający okres zimowy to czas szczególnie wzmożonych wysiłków służb mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób pozostających w bezdomności.

Tego typu działania są i będą prowadzone przez funkcjonariuszy KMP w Szczecinie szczególnie w okresie zimowym.


 

st. asp. Michał Sroka /KR