Aktualności

O Bezpieczeństwie w Internecie z rodzicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie

W dniu 29 listopada br. funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w ramach programu „Cyberdżungla” przeprowadził spotkanie z rodzicami dotyczące bezpiecznego użytkowania internetu w mieszczącym się przy ul. Romera w Szczecinie Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

W trakcie prelekcji rodzice uczniów uczęszczający do ZSO nr 4 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 
W trakcie spotkania poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. W dzisiejszych czasach Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im i ich rodzicom, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

Opr. st. asp. Michał Sroka