Aktualności

Spotkanie ze studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 10.12.2015r na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów 19 w Szczecinie odbyło się spotkanie Studentów pierwszego roku z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W trakcie prelekcji policjant przypominał studentom  konsekwencję wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Omówił również konsekwencje ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawca lub ofiara przestępstwa. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających. W trakcie spotkania nie zabrakło pytań ze strony studentów dotyczących ich codziennego życia i problemów z którymi się spotykają. Dla wielu z nich podjęcie studiów związane było z opuszczeniem swoich rodzinnych miejscowości i rozpoczęciem życia w Szczecinie.

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego od sześciu lat prowadzi swoją działalność edukacyjna. Na dziesięciu wydziałach kształci się na nim ponad piętnaście tysięcy studentów. Spotkania z Policją mają uświadamiać studentom , że unikanie ryzykownych zachowań podnosi poziom ich bezpieczeństwa. 
Tego typu spotkania te będą organizowane również dla innych grup.


asp. Michał Sroka