Aktualności

„Cyberdżungla” dla rodziców w SP Nr 35 w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” w dniu 9 grudnia 2015r w Szkole Podstawowej Nr 35 mieszczącej się przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie funkcjonariusz przeprowadził spotkanie z rodzicami uczniów szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji poruszona została tematyka sprawcy i ofiary przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie ich rodzicom, iż poza korzyściami jakie daje Internet, kryją się w nim również zagrożenia, wynikające z jego niewłaściwego i wykorzystania.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli się również dowiedzieć jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu  internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. 
Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

asp. Michał Sroka