Aktualności

„Cyberdżungla”– spotkanie dla rodziców w SP Nr 3 w Szczecinie

W dniu 14 grudnia 2015r w Szkole Podstawowej nr 3 mieszczącej się przy ul. Reymonta 23 w Szczecinie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów. Funkcjonariusz omówił podczas wizyty temat zagrożeń wynikających z użytkowania internetu oraz konsekwencji prawnych wynikających z popełniania przestępstw przy jego użyciu.

W trakcie prelekcji mundurowy z  Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, w Szczecinie w ramach programu „Cyberdżungla” omówił również  zagrożenia,  jakie mogą spotkać najmłodszych użytkowników sieci oraz ukazał coraz bardziej powszechne zjawisko Cyberprzemocy. 
W czasie spotkania uświadamiano zebranym rodzicom, iż poza korzyściami jakie dają współczesne środki multimedialne, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego wykorzystania mediów jakimi jest internet czy telefonia komórkowa. 

Celem tego spotkania było uzmysłowienie uczestnikom jak ich dzieci powinny korzystać z internetu by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 

asp. Michał Sroka