Aktualności

Cyberdżungla w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

W związku z dniem bezpiecznego internetu który tego roku obchodziliśmy 6 lutego funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie uczestniczył w internetowym czacie zorganizowanym przez Szczeciński Portal Bezpieczni Razem oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczącym bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych. Inną inicjatywą w tej tematyce były realizowane w ramach profilaktycznego programu KMP w Szczecinie pn.: „Cyberdżungla” spotkania z młodzieżą przeprowadzone w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie mieszczącym się przy Pl. Kilińskiego w Szczecinie. Koordynator programu z Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził pogadankę z uczniami szkoły na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

Podczas prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Policjant prowadzący spotkanie opierając się o przykłady wyciągnięte z policyjnej pracy opisał zagrożenia związane z hejtingiem oraz cyberbullingiem. Zaznaczył, że cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza wśród młodych użytkowników Internetu, a grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są właśnie młodzi ludzie. Z tego względu tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania. 
 
W trakcie spotkania młodzież uczęszczająca do WZDZ w Szczecinie dowiedziała się również jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy. 
 
Opr. st. asp. Michał Sroka