Aktualności

Bezpieczne Śródmieście – pomoc osobom bezdomnym

Dzielnicowi Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście przyprowadzili cykliczne działania pt.: ,,BEZPIECZNE OSIEDLE", które ukierunkowane były głównie na pomoc i wsparcie osobom bezdomnym i samotnym.

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji Śródmieście w Szczecinie z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego oraz Straży Miejskiej Szczecin działania ukierunkowane były na kontrole rejonów i miejsc przebywania osób bezdomnych potrzebujących pomocy i wsparcia. 

Miesiące zimowe są szczególnie ciężkim okresem dla osób, które bardzo często nie tylko z własnej woli i własnemu wyborowi pozostają bezdomne i narażone na utratę życia i zdrowia. W tym też celu dzielnicowi wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej udzielali rad i wskazywali miejsca, gdzie osoby dotknięte zjawiskiem bezdomności mogą uzyskać pomoc i wsparcie. 

Motywowali je do zamieszkania w przygotowanych noclegowniach, ogrzewalni miejskiej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień lub schroniskach. Bardzo często problemowi bezdomności towarzyszy problem alkoholowy, który powoduje to, że osoby te odmawiają możliwości zamieszkania w schroniskach dla osób bezdomnych. 

Ponadto w trakcie działań ukierunkowano pracę prewencyjną na kontrolę stanu trzeźwości kierujących oraz ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego w najbardziej newralgicznych skrzyżowań przy ulicy Plac Zwycięstwa i Brama Portowa. 

Podobnie jak w trakcie poprzednich działań wytypowane zostały na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa miejsca, w których dochodzi najczęściej do popełniania wykroczeń najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Policjanci dokonali sprawdzenia tych miejsc i wdrożyli czynności służbowe ukierunkowane na wyeliminowanie ich z mapy zagrożeń w celu poprawy stanu bezpieczeństwa. 

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Śródmieścia, Policja wraz ze współpracującymi podmiotami poza policyjnymi planuje w najbliższym czasie powtórzenie podobnych działań w rejonie administracyjnym Komisariatu Szczecin Śródmieście KMP w Szczecinie. 

asp.szt. Grzegorz Dąbrowski/AG