Cyberdżungla - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Cyberdżungla

Asystent do Spraw Nieletnich KP Szczecin-Niebuszewo pod koniec lutego 2018r., odwiedził młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 gdzie jednym z głównych tematów spotkania był prowadzony przez Komendę Miejska w Szczecinie program „Cyberdżungla”, a także jaka odpowiedzialność prawna ciąży na osobach nieletnich, które dokonują „przestępstw w sieci”.

W trakcie spotkania została poruszona tematyka popełniania przestępstw w „sieci”, konsekwencji prawnych jakich mogą spodziewać się sprawcy „cyberprzestępcy” i przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu internetu. Dodatkowo z w trakcie spotkania z młodzieżą, zostały przekazane cenne informacje dotyczące zakupów, zwracania szczególnej uwagi na to od kogo kupujemy przedmioty wystawione na aukcjach. Kierowania się zasadą ograniczonego zaufania, zasięgania opinii o wirtualnym sklepie, a przy płaceniu kartą płatniczą sprawdzenie czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. 

 

st. sierż Tomasz Biegun