Aktualności

Bezpieczny Przejazd – działania szczecińskiej drogówki i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili działania w rejonach przejazdów kolejowych. Do wypadków w tych miejscach nie dochodzi często, jednak gdy zaistnieją, niosą za sobą poważne konsekwencje. Dlatego tak ważne jest uświadomienie zagrożenia jakie niesie za sobą lekceważenie zasad bezpieczeństwa w miejscach gdzie krzyżuje się ruch pieszych, pojazdów samochodowych i pociągów.

W minionym roku na przejazdach kolejowo-drogowych w woj. zachodniopomorskim odnotowano 5 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby a 4 zostały ranne Choć do tego typu zdarzeń nie dochodzi zbyt często, charakteryzują się one tragicznymi skutkami. Maszynista rozpędzonego do 100 km/h składu pociągu potrzebuje niemal kilometr by go zatrzymać, szanse na uniknięcie zagrożenia w chwili gdy na przejeździe pojawi się pojazd lub pieszy są znikome.

Wczoraj policjanci szczecińskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w rejonach przejazdów kolejowych. Maszynista, który dostrzeże pojazd lub pieszego na torowisku najczęściej nie ma już czasu ani miejsca by bezpiecznie zatrzymać pociąg. Dlatego odpowiedzialność za bezpieczny przejazd przez tory kolejowe leży w głównej mierze po stronie użytkowników dróg.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji pamiętajmy o przestrzeganiu zasad obowiązujących w rejonie przejazdu kolejowego: 

 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
 • Kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
  • Kierującemu pojazdem zabrania się:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. 
 • W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie. 


mł. asp. Karolina Rykaczewska