Aktualności

Pożegnanie absolwentów w VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

W dniu 27 kwietnia 2018 roku, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wziął udział w uroczystym zakończeniu nauki klas III, które odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J. Styki 13 w Szczecinie.

VII Liceum Ogólnokształcące, już kolejny rok z rzędu, objęte jest patronatem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Nabór do klasy o profilu policyjnym, cieszy się dużym zainteresowaniem szczecińskiej młodzieży. Edukacja policyjna pozwoli uczniom na teoretyczne i praktyczne przygotowanie się do podjęcia w przyszłości pracy mundurowej. 
Podczas uroczystości wyróżniono uczniów za szczególne zasługi, przyznano odznaczenia oraz dyplomy. Podziękowania w formie listów gratulacyjnych przekazane zostały także rodzicom zasłużonych absolwentów. Uroczystość była pełna emocji i wzruszeń, czego nie ukrywali nauczyciele, rodzice jak również sam Dyrektor szkoły – mgr Bogdan Dziewulski.

W uroczystości zakończenia nauki w VII LO uczestniczył Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie – mł. insp. Andrzej Biernat, który podziękował absolwentom za trzy lata ciężkiej pracy i dobrej współpracy, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności na dalszej drodze edukacji. Mimo pożegnania dodał, że przygoda z mundurem się dla Nich nie kończy. Na każdego absolwenta, czeka miejsce w szeregach policyjnych, czego najlepszym przykładem jest funkcjonariusz pełniący służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, który ukończył naukę w VII LO. 

Wyk.  st.sierż. Monika Malińska