Aktualności

Akcja profilaktyczna „Strzeżonego sąsiad strzeże”

Szczecińscy Policjanci inicjują akcję profilaktyczną pn. „Strzeżonego sąsiad strzeże” w ramach, której mieszkańcy miasta informowani będą w jaki sposób zabezpieczyć swoje mieszkania i domy przed włamaniem bądź kradzieżą. Działania mają na celu uruchomić również tzw. czujność sąsiedzką, która może skutecznie zapobiec tego typu zdarzeniom.

Komenda Miejska Policji w Szczecinie rozpoczyna akcję profilaktyczną pn. „Strzeżonego sąsiad strzeże”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina. 

W trakcie działań przekazywana będzie wiedza o sposobach zapobiegania przestępczości, a zwłaszcza o tym, jak zabezpieczyć mieszkania i domy przed włamaniami i kradzieżami.

Akcja ma skłonić mieszkańców do większej dbałości o własne mienie i reagowanie na sytuacje niebezpieczne. 

Ma również zwrócić uwagę na to jak ważny jest czujny sąsiad, który skutecznie może zapobiec tego typu zdarzeniom. 

W ramach akcji powstaną materiały profilaktyczne, które przekazywane będą mieszkańcom podczas spotkań edukacyjnych, festynów oraz innych spotkań, rozwieszane na tablicach ogłoszeń za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych, rad osiedla, wspólnot mieszkaniowych oraz innych zarządców budynków mieszkalnych. 


asp.szt. Joanna Kowalska