Policyjny „czar par” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Aktualności

Policyjny „czar par”

Ruszyły eliminacje pierwszego stopnia do XVI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Patrolowych „Patrol roku”.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przystąpili do 40 minutowego testu wiedzy zawodowej, który obejmował w szczególności pytania z zakresu zasad i taktyki pełnienia służby patrolowej, środków przymusu bezpośredniego, czy też etyki zawodowej policjanta.

Policjanci, którzy w teście wiedzy udzielili największej liczby poprawnych odpowiedzi zakwalifikowani zostaną do kolejnego etapu zawodów, który odbywać się będzie na szczeblu Wojewódzkim Policji. Tym razem prócz testu wiedzy policjanci zmierzą się także z zadaniami w zakresie umiejętności strzeleckich oraz poddadzą testowi swoją sprawność fizyczną.

Ostatni, trzeci stopień zawodów, który odbędzie się w Szkole Policji w Słupsku wyłoni zwycięski patrol, spośród tych którzy w finale wykażą się ogromną wiedzą, sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami praktycznymi.

Funkcjonariuszom biorącym udział w zawodach, życzymy powodzenia.

 

 

asp. szt. Agnieszka Waszczyk/ZKS KMP

 

  • zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanci piszą test wiedzy
  • zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanci piszą test wiedzy
  • zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanci piszą test wiedzy
  • zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanci piszą test wiedzy
  • zdjęcie kolorowe na którym widać jak policjanci piszą test wiedzy