Aktualności

Szczecińscy wodniacy prowadzą aktywną profilaktykę wakacyjną

Kolejny tydzień letniego wypoczynku był dobrym czasem na zintensyfikowanie działań pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz „Pływam bez promili”, organizowanych w czasie wakacji. Policjanci z Referatu Wodnego prowadzą wzmożone prelekcje i kontrole po to, aby wypoczynek był bezpieczny.

Funkcjonariusze prowadzą prelekcje na temat bezpiecznych zachowań nad wodą. Szczególną uwagę zwracają na korzystanie ze sprzętu wodnego w kamizelkach ratunkowych, które w sytuacjach zagrożenia mogą uratować życie, prowadzą także ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Mundurowi przestrzegają przed pływaniem w niestrzeżonych miejscach oraz prowadzą intensywne kontrole kąpielisk miejskich, dzikich kąpielisk, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz kontrole stanu trzeźwości sterników. W ramach działań oznakowali tablicami informacyjnymi rejon J. Głębokiego, gdzie wiele osób korzysta z niestrzeżonych plaż.

Wodniacy prowadzą również działania profilaktyczne na półkoloniach zorganizowanych przez Centrum Żeglarskie.

 

nadkom. Marcin Kłosiński/fot. Centrum Żeglarskie/ ZKS KMP

  • Policjant podczas zajęć z pierwszej pomocy, demonstrujący na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową
  • Policjant podczas prelekcji wśród uczestników półkolonii
  • Policjant prowadzący zajęcia z grupą młodzieży
  • Policjant rozwieszający tablice informacyjne na terenie jeziora Głębokiego
  • policjant wieszający plansze profilaktyczne na terenie jeziora głębokiego