Aktualności

Mówimy stop agresji! - prelekcje mundurowych w szkołach

Agresja rówieśnicza w szkole i poza nią – taki temat towarzyszył spotkaniu policjantki z Dąbia z młodzieżą SP nr 74 w Szczecinie.

Policjantka podczas spotkania omówiła z uczniami między innymi agresywne zachowania przybierające formę bójki, znęcania nad słabszymi, przejawianej zemsty do kolegów/koleżanek, czy też wszelkie przejawy czynów chuligańskich tj. niszczenie sprzętu szkolnego oraz uszkodzenia ciała.

Funkcjonariuszka wyjaśniła także swoim słuchaczom, że przemoc wobec drugiej osoby to nie tylko popychanie, czy bicie ale również ośmieszanie poprzez obraźliwe słowa, gesty, rysunki, wiadomości, złośliwe komentarze pod zdjęciami.

Na zakończenie spotkania mundurowa pouczyła uczniów, aby w omówionych przypadkach agresji koniecznie informowali o przykrych zdarzeniach rodziców, pedagoga, nauczyciela, wychowawce klasy, który podejmie odpowiednie kroki zmierzające do przerwania i zakończenia niemiłych incydentów, na które nie ma przyzwolenia.

 

asp. Agnieszka Bednarek/ZKS KMP