Aktualności

Czym jest przemoc, i jak na nią reagować? Prelekcja z policjantką w Szkole Podstawowej

Policjantka z komisariatu Nad Odrą przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Hożej w Szczecinie. Mundurowa przestrzegała młodzież przed niewłaściwymi zachowaniami oraz stosowaniem przemocy rówieśniczej.

Podczas spotkania z dziećmi, policjantka omówiła szeroko pojęte zagadnienie przemocy, form jej stosowania oraz konsekwencji prawnych jakie ponoszą osoby stosujące ten zabroniony karą czyn.

Mundurowa omówiła procedurę Niebieskiej Karty oraz wachlarz przestępstw popełnianych przeciwko życiu i mieniu, przestrzegając przed ich popełnianiem.

Dzieci zostały również zapoznane z algorytmem postępowania w przypadku ujawnienia sytuacji związanych z przemocą, a także prawidłowego reagowania na wszelkie przypadki łamania prawa.

 

asp. Magdalena Łykowska/ZKS KMP